KUNTOTARKASTUKSET

Suoritamme käytön aikaisia paljetasainkartoituksia ja -kuntotarkastuksia ennakkosuunnittelua varten, jotta tarvittavat paljetasaimet voidaan tilata ja huoltopalvelut organisoida hyvissä ajoin ennen seisokkien alkamista. Tämä auttaa ennakoimaan työn määrää ja siten myös kustannuksia. Kaikista tekemistämme tarkastuksista asiakas saa kirjallisen raportin. Käytämme apuvälineenä visuaalisen tarkastuksen lisäksi mm. lämpökameraa ja muita teknisiä apuvälineitä.