20.02.2016

JL-Joustoliitin är nu JLX Industry

Från och med 1.1.2016 heter vårt företag JLX Industry. Namnändringen är del av en mera omfattande modernisering. Det nya namnet gynnar oss också bättre än tidigare på den internationella marknaden.

Namnändringen innebär inga andra förändringar för våra kunder eller leverantörer. Företagets personal, verksamhet och produktion, FO-nummer, bankkonton och adresser förblir oförändrade.

Vänligen skicka era beställningar och fakturor till JLX Industry på adressen:
JLX INDUSTRY
Teerentarhantie 4
26510 RAUMO

Vi tar också emot fakturor i pdf-format på adressen johanna.koski@jlx.fi

Med samarbetshälsningar
Timo Välimaa
VD